- -

Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals i Aplicacions

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals i Aplicacions

Show full item record

Teruel Ferragud, C. (2018). Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals i Aplicacions [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/107325

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107325

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals i Aplicacions
Author: Teruel Ferragud, Carles
Director(s): Hueso Pagoaga, José Luís Martínez Molada, Eulalia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2018-07-27
Issued date:
Abstract:
La necesidad de resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales surge de manera natural en discretizar las ecuaciones integro-diferenciales que modelan los problemas de los que se encargan las diferentes ramas de ...[+]


The need to solve equations and systems of nonlinear equations arises naturally in discretizing the integro-differential equations that model the problems that are responsible for the different branches of science and ...[+]


La necessitat de resoldre equacions i sistemes d'equacions no lineals sorgeix de manera natural en discretitzar les equacions integrodiferencials que modelen els problemes dels quals s'encarreguen les diferents branques ...[+]
Subjects: Anàlisi Numèrica , Mètodes iteratius , Resolució d'equacions no lineals , Resolució de sistemes no lineals , Convergència , Ordre de convergència , Problema N-cossos , Algorismes amb memòria , Arrels múltiples , Dinàmica , Eficiència , Índex Computacional
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/107325
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Tesis doctoral

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record