- -

Análisis y estrategia de contenidos en proyectos de responsabilidad social: Un diabético en el Dakar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis y estrategia de contenidos en proyectos de responsabilidad social: Un diabético en el Dakar

Show full item record

García Sánchez, A. (2018). Análisis y estrategia de contenidos en proyectos de responsabilidad social: Un diabético en el Dakar. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/107509

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107509

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis y estrategia de contenidos en proyectos de responsabilidad social: Un diabético en el Dakar
Secondary Title: Anàlisi i estratègia de continguts en projectes de responsabilitat social: “Un diabético en el Dakar”
Author: García Sánchez, Alberto
Director(s): Cabrera Méndez, Margarita
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2018-07-25
Issued date:
Abstract:
Des d'una perspectiva sistemàtica, aquest treball aporta la novetat de modelitzar els efectes d'interacció entre variables tecnològiques i socials, mitjançant el desenvolupament d'un projecte de responsabilitat social en ...[+]


If we take this research from a systematic perspective, it provides the novelty of modelling interaction effects between technological and social variables, through the development of a social responsibility project in a ...[+]
Subjects: esport , dakar , diabètic , RSC , estratègia , sports , diabetic , strategy
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record