- -

Robot-vehicle adaptatiu per a l’Olympic Robotic Challenge

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Robot-vehicle adaptatiu per a l’Olympic Robotic Challenge

Show full item record

Camarasa Carreres, E. (2018). Robot-vehicle adaptatiu per a l’Olympic Robotic Challenge. http://hdl.handle.net/10251/107788

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107788

Files in this item

Item Metadata

Title: Robot-vehicle adaptatiu per a l’Olympic Robotic Challenge
Author: Camarasa Carreres, Efrén
Director(s): Fons Cors, Joan Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2018-07-17
Issued date:
Abstract:
[CA] La complexitat del programari i la connexió amb altres de dinàmics i canviants fa necessari el disseny de programari flexible i adaptable per a poder funcionar correctament i sense interrupció alguna davant de ...[+]


[ES] La complejidad del software y la conexión con otros dinámicos y cambiantes hace necesario el diseño de software flexible y adaptable para poder funcionar correctamente sin interrupción alguna delante de situaciones ...[+]


[EN] The complexity of the software and the connection with other dynamic and changing technologies makes it necessary to design flexible and adaptable software capable of functioning correctly without any interruption ...[+]
Subjects: Disseny , Adaptabilitat , Vehicle , MAPE-K , ORC , Diseño , Adaptabilidad , Vehículo , Design , Adaptability
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería Informática-Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record