- -

Estudio técnico y propuesta de conservación de la obra "Taronger arreu del món"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudio técnico y propuesta de conservación de la obra "Taronger arreu del món"

Show full item record

Camarasa Sanchis, L. (2018). Estudio técnico y propuesta de conservación de la obra "Taronger arreu del món". http://hdl.handle.net/10251/108388

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/108388

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudio técnico y propuesta de conservación de la obra "Taronger arreu del món"
Author:
Director(s): Llamas Pacheco, Rosario
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2018-07-13
Issued date:
Abstract:
[CAT] El treball té como a eix central l'obra Taronger arreu del món, de la artista Lidia Oltra Benito, i en ell es du a terme un anàlisi en profunditat que té com a objectiu obtenir un major coneixement de l'obra a tractar ...[+]


[ES] El propósito del presente trabajo final de grado es el de llevar a cabo un análisis en profundidad de la obra “Taronger arreu del món” de la artista Lidia Oltra Benito. Este análisis tiene como objetivo ...[+]


[EN] The purpose of this work is make an in-depth analysis of Taronger arreu del món by Lidia Oltra Benito. This analysis would help us to obtain a knowledge of the work to be dealt with and the materials that were used ...[+]
Subjects: Lidia Oltra , Transferència d'imatge , Pintura a l'oli , fusta de taronger , Art contemporani , Conservació preventiva , Transferencia de imagen , Pintura al óleo , Madera de naranjo , Arte Contemporáneo , Conservación preventiva , Picture transfer , Oil painting , Orange trees , Contemporary art , Preventive Conservation
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record