- -

Fertilitat del sòls de dos parcel·les i la evoluciió de la humitat, conductivitat eléctrica i temperatura al llarg de tres mesos en la partida del Tossalet en Benicolet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Fertilitat del sòls de dos parcel·les i la evoluciió de la humitat, conductivitat eléctrica i temperatura al llarg de tres mesos en la partida del Tossalet en Benicolet

Show full item record

Benavent Prats, A. (2018). Fertilitat del sòls de dos parcel·les i la evoluciió de la humitat, conductivitat eléctrica i temperatura al llarg de tres mesos en la partida del Tossalet en Benicolet. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/108974

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/108974

Files in this item

Item Metadata

Title: Fertilitat del sòls de dos parcel·les i la evoluciió de la humitat, conductivitat eléctrica i temperatura al llarg de tres mesos en la partida del Tossalet en Benicolet
Author: Benavent Prats, Ausias
Director(s): Llinares Palacios, Josep Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2018-09-20
Issued date:
Abstract:
Aquest treball consisteix en un estudi de la fertilitat del sòl de dues parcel·les de tipus de cultiu completament diferent a Benicolet, La Vall d’Albaida. Per tal de realitzar-lo, s’han pres vuit mostres de sòl, quatre ...[+]


This work consists of a study of the soil fertility of two completely different cultivation plots in Benicolet, La Vall d'Albaida. In order to carry it out, eight samples of soil have been taken, four of each plots and ...[+]
Subjects: Anàlisi de sòl , Cultius , Soil fertility , Benicolet , Edafologia , Análisis de suelo
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record