- -

Estudi del deute dels equips de futbol de la primera i segona divisió espanyola

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi del deute dels equips de futbol de la primera i segona divisió espanyola

Show full item record

Bataller Fayos, A. (2018). Estudi del deute dels equips de futbol de la primera i segona divisió espanyola. http://hdl.handle.net/10251/110274

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110274

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi del deute dels equips de futbol de la primera i segona divisió espanyola
Author: Bataller Fayos, Arantxa
Director(s): Jordán Núñez, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2018-07-17
Issued date:
Abstract:
[CA] L'estudi realitzat s'ha composat de diverses fases, on en cadascuna s'ha analitzat la informació i dades que es disposava. L'ordre en el procediment dels càlculs realitzats ha sigut fundamental per tal de arribar a ...[+]
Subjects: Debt , Futbol , Deuda , Análisis multivariante , Multivariate analysis
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record