- -

Turia s Line : Vertebrant els barris : construint futur

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Turia s Line : Vertebrant els barris : construint futur

Show full item record

Vicente Pavia, S. (2018). Turia s Line : Vertebrant els barris : construint futur. http://hdl.handle.net/10251/110398

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110398

Files in this item

Item Metadata

Title: Turia s Line : Vertebrant els barris : construint futur
Author: Vicente Pavia, Sonia
Director(s): García Martínez, Mónica
Read date / Event date:
2018-09-25
Issued date:
Abstract:
El lloc d actuació proposat es situa al límit del barri del Carme i l antic llit del riu Túria. Aquest projecte naix amb la voluntat de donar resposta als conflictes que es generen als nuclis històrics consolidats. Les ...[+]


The proposed place of action is located at the limit of the Carmen district and the former river bed of the Turia. This project is born with the desire to respond to the conflicts that are generated in the consolidated ...[+]
Subjects: El Carmen (Valencia : barrio) , Nuclis històrics , eix educatiu , acupuntura urbana , façana permeable , petjada industrial , escola infantil , riu Túria , barri del Carme
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record