- -

Creació d'un format original per a la televisió pública autonòmica valenciana À Punt Mèdia sobre bandes de música: De Banda a Banda

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Creació d'un format original per a la televisió pública autonòmica valenciana À Punt Mèdia sobre bandes de música: De Banda a Banda

Show full item record

Company Vidal, J. (2018). Creació d'un format original per a la televisió pública autonòmica valenciana À Punt Mèdia sobre bandes de música: De Banda a Banda. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/110586

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110586

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'un format original per a la televisió pública autonòmica valenciana À Punt Mèdia sobre bandes de música: De Banda a Banda
Author: Company Vidal, Jordi
Director(s): Díez Somavilla, Rebeca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2018-09-20
Issued date:
Abstract:
Les bandes de música juguen un paper fonamental a la societat valenciana des de fa segles: actualment hi ha més de 50.000 músics de banda al País Valencià, presents en el 95% dels municipis de Castelló, València i Alacant. ...[+]


The bands of musician play a fundamental paper to the Valencian society since centuries: at present there is more than 50.000 musicians aside to the Valencian Country, present in 95% of the municipalities of Castelló, ...[+]
Subjects: Bandes de mùsica , Formats , Televisió , Preproducció , Bands of musician
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record