- -

Uso de emociones sociales para la mejora de la interacción humano-agente

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Uso de emociones sociales para la mejora de la interacción humano-agente

Show full item record

Verdú Mateu, C. (2018). Uso de emociones sociales para la mejora de la interacción humano-agente. http://hdl.handle.net/10251/111103

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/111103

Files in this item

Item Metadata

Title: Uso de emociones sociales para la mejora de la interacción humano-agente
Author: Verdú Mateu, Cristian
Director(s): Carrascosa Casamayor, Carlos Julian Inglada, Vicente Javier Rincón Arango, Jaime Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Read date / Event date:
2018-07-23
Issued date:
Abstract:
Actualment, l'habilitat per reconèixer les persones en les fotografies, així com, el reconeixement d'emocions es trivial per als éssers humans. Per aquest motiu, un sistema automàtic amb aquesta capacitat seria un gran pas ...[+]


Currently, the ability to recognize people in photographs, as well as, the recognition of emotions is trivial for humans. For this reason, an automatic system with this capability would be a great step on the way to ...[+]
Subjects: aprenentatge , automàtic , reconeixement , expressió , facial , processament , imatges , svm , ann , mlp , mas , multiagent , model , social , pad , machine; learning; emotion; face; expression; recognition; image; processing; svm; ann; mlp; mas; multi-agent; social; model; pad;
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital-Màster Universitari en Intel·Ligència Artificial: Reconeixement de Formes i Imatge Digital
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record