- -

El Parc militar de Bonrepòs i Mirambell

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El Parc militar de Bonrepòs i Mirambell

Show full item record

Díez Orts, VC. (2017). El Parc militar de Bonrepòs i Mirambell. http://hdl.handle.net/10251/111747

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/111747

Files in this item

Item Metadata

Title: El Parc militar de Bonrepòs i Mirambell
Author: Díez Orts, Victòria Caterina
Director(s): Alonso Burgaz, Cristina
Read date / Event date:
2017-09-26
Issued date:
Abstract:
Els terrenys del parc militar de Bonrepòs i Mirambell són la materialització d’un cúmul de drets frustrats. Les circumstàncies socials, polí ques i econòmiques de cada època han fet que des de la seua creació el 1937 ...[+]
Subjects: Mercats , Markets , Mercados , Civic centers , Urbanism , Urban regeneration , Housing , Vivendes , Viviendas , Regeneració urbana , Regeneración urbana , Urbanisme , Urbanismo , Centro cívico , Ciudadanía , Centro médico , Recuperación , Memoria urbana , Centre d'epecialitats mèdiques , memòria urbana , recuperació , ciutadania , centre cívic
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record