- -

Creació d’un curtmetratge: “Beating Killers”.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d’un curtmetratge: “Beating Killers”.

Show full item record

Martos García, P. (2009). Creació d’un curtmetratge: “Beating Killers”. http://hdl.handle.net/10251/111973

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/111973

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d’un curtmetratge: “Beating Killers”.
Author:
Director(s): Pavia Cogollos, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-12-16
Issued date:
Abstract:
Este projecte persegueix, per una part, l’objectiu immaterial en la consecució del curtmetratge, doncs moralment sentia que hem faltava la realització d’un producte creatiu i que tinguera certa rellevància. Per altra ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record