- -

Aplicació dels ultrasons en la medicina.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació dels ultrasons en la medicina.

Show full item record

Garcia Hottinen, L. (2009). Aplicació dels ultrasons en la medicina. http://hdl.handle.net/10251/111978

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/111978

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació dels ultrasons en la medicina.
Author:
Director(s): Camarena Femenia, Francisco Martínez Mora, Juan Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-11-03
Issued date:
Abstract:
La finalitat d’aquest treball és intentar donar una amplia explicació de totes les formes en que la medicina fa ús del so, i més concretament dels ultrasons.
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record