- -

Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial

Show full item record

Doménech Belda, Á. (2018). Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial. http://hdl.handle.net/10251/112142

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112142

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi sobre la ultrafiltració com a mètode d’eliminació de substàncies col·loïdals i regeneració d’aigua en la indústria paperera. Disseny de la instal·lació industrial
Author: Doménech Belda, Ángel
Director(s): López Pérez, Maria Fernanda Lora García, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2018-07-19
Issued date:
Abstract:
[CA] La realització d’aquest treball radica en la necessitat de donar-li solució a un problema que per desgràcia afecta en gran mesura a la majoria de les indústries del planeta, com és l’abocament dels residus que aquesta ...[+]


[EN] The realization of this project lies in the need to solve a problem that unfortunately affects most of the industries on the planet, such as the dumping of waste that it produces. In this case, focusing on the wastewater ...[+]
Subjects: aguas residuales , industria papelera , ultrafiltracion , elimiacion materia coloidal. , wastewater , paper industry , ultrafiltration , colloidal matter removing .
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record