- -

Reducció de micro-aturades en encaixadora del sector alimentació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Reducció de micro-aturades en encaixadora del sector alimentació

Show full item record

Alcaraz I Boronat, J. (2018). Reducció de micro-aturades en encaixadora del sector alimentació. http://hdl.handle.net/10251/112645

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112645

Files in this item

Item Metadata

Title: Reducció de micro-aturades en encaixadora del sector alimentació
Author: Alcaraz I Boronat, Jordi
Director(s): Fenollar Gimeno, Octavio Ángel Fombuena Borrás, Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2018-07-24
Issued date:
Abstract:
[ES] L’estudi i posada en marxa del projecte per a reduir les microaturades en encaixadora serveix per comprovar la necessitat d’un sistema de millora continua en l’entorn competitiu actual i els beneficis del TPM a nivell ...[+]


[EN] The study and set up of the project of packing machine’s micro-stoppages reduction serves to check the need of a system of continuous improvement in the current competitive environment and the profits of the TPM to ...[+]
Subjects: reducció de micro-aturades , encaixadora , sistema Kaizen , optimització , Métode Why Because
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record