- -

El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador

Show full item record

Marquès, P.; Romero Forteza, F. (2014). El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador. Revista Catalana de Pedagogia (Online). 8:91-99. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.81

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112782

Files in this item

Item Metadata

Title: El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador
Author: Marquès, Pere Romero Forteza, Francesca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Issued date:
Abstract:
[EN] La societat en què vivim ha canviat i no para de fer-ho. Aquests canvis estan directament relacionats amb la incorporació d¿Internet com una espècie d¿apèndix de la nostra persona. L¿ensenyament obligatori no pot ...[+]
Subjects: Didactics , Computer Assisted Language Learning , Internet
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Revista Catalana de Pedagogia (Online). (eissn: 2013-9594 )
DOI: 10.2436/20.3007.01.81
Publisher:
Societat Catalana de Pedagogia
Publisher version: http://doi.org/10.2436/20.3007.01.81
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record