- -

El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Marquès, Pere es_ES
dc.contributor.author Romero Forteza, Francesca es_ES
dc.date.accessioned 2018-11-20T05:31:51Z
dc.date.available 2018-11-20T05:31:51Z
dc.date.issued 2014 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/112782
dc.description.abstract [EN] La societat en què vivim ha canviat i no para de fer-ho. Aquests canvis estan directament relacionats amb la incorporació d¿Internet com una espècie d¿apèndix de la nostra persona. L¿ensenyament obligatori no pot defugir aquest fet i ha de renovar el seu plantejament curricular. Aquesta innovació depèn de la diferenciació metodològica del currículum bimodal, el qual distingeix entre capacitats pràctiques i sabers conceptuals. Dins d¿aquests darrers, el lèxic és un element clau que cal treballar de manera adequada. En aquest sentit, l¿ús educatiu de la xarxa ofereix el paradigma idoni perquè els aprenents es preparen per a la societat en què estan immersos. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Societat Catalana de Pedagogia es_ES
dc.relation.ispartof Revista Catalana de Pedagogia (Online) es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Didactics es_ES
dc.subject Computer Assisted Language Learning es_ES
dc.subject Internet es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.title El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.2436/20.3007.01.81 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Marquès, P.; Romero Forteza, F. (2014). El tractament del lèxic en el currículum bimodal: perspectiva de l'aprenentatge de llengües assistit per ordinador. Revista Catalana de Pedagogia (Online). 8:91-99. https://doi.org/10.2436/20.3007.01.81 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://doi.org/10.2436/20.3007.01.81 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 91 es_ES
dc.description.upvformatpfin 99 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 8 es_ES
dc.identifier.eissn 2013-9594 es_ES
dc.relation.pasarela S\310381 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record