- -

L’impacte del turisme de festivals a Espanya: El cas de Tavernes de la Valldigna

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

L’impacte del turisme de festivals a Espanya: El cas de Tavernes de la Valldigna

Show full item record

Ruiz Moratal, O. (2018). L’impacte del turisme de festivals a Espanya: El cas de Tavernes de la Valldigna. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/113002

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/113002

Files in this item

Item Metadata

Title: L’impacte del turisme de festivals a Espanya: El cas de Tavernes de la Valldigna
Author: Ruiz Moratal, Oriol
Director(s): Gil Santiago, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Acuicultura y Medio Ambiente - Centre d'Investigació Aqüicultura i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2018-09-27
Issued date:
Abstract:
[CA] La demanda turística al nostre territori ha anat augmentant en els darrers anys, l'oferta ha tingut que adaptar-se a les exigències dels turistes consumidors. L'oferta de festivals ha anat creixent des dels anys 90, ...[+]


[EN] The tourist demand in our territory has been increasing in recent years, the offer has had to adapt to the demands of consumer tourists. The festival offer has been growing since the 90s, when many of the festivals ...[+]
Subjects: Tavernes de Valldigna , Festivales , Turismo , Oferta turística , Festivals , Tourism , Touristic offer
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Turismo-Grau en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record