- -

Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc

Show full item record

Benavent Giménez, A. (2010). Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc. http://hdl.handle.net/10251/11510

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11510

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc
Author: Benavent Giménez, Aina
Director(s): Martín Esparza, Mª Eugenia García Martínez, Eva María Igual Ramo, Marta
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2010
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest treball ha sigut l'avaluació de l'efecte de l'aplicació de microones i un pretractament amb metabisulfit sòdic sobre la cinètica d'assecat i sobre alguns composts bioactius presents en l'albercoc, així ...[+]
Subjects: Orellana d'albercoc , Cinètica d'assecat , Microones , Compostos bioactius , Propietats mecàniques , Orejón de albaricoque , Microondas , Cinética de secado , Compuestos bioactivos , Propiedades mecánicas
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos-Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Dels Aliments
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record