- -

Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc

Mostrar el registro completo del ítem

Benavent Giménez, A. (2010). Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc. http://hdl.handle.net/10251/11510.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11510

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc
Autor:
Director(es): Martín Esparza, Mª Eugenia García Martínez, Eva María Igual Ramo, Marta
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Fecha acto/lectura:
2010
Fecha difusión:
Resumen:
L'objectiu d'aquest treball ha sigut l'avaluació de l'efecte de l'aplicació de microones i un pretractament amb metabisulfit sòdic sobre la cinètica d'assecat i sobre alguns composts bioactius presents en l'albercoc, així ...[+]
Palabras clave: Orellana d'albercoc , Cinètica d'assecat , Microones , Compostos bioactius , Propietats mecàniques , Orejón de albaricoque , Microondas , Cinética de secado , Compuestos bioactivos , Propiedades mecánicas
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos-Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments
Tipo: Tesis de máster

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem