- -

Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martín Esparza, Mª Eugenia es_ES
dc.contributor.advisor García Martínez, Eva María es_ES
dc.contributor.advisor Igual Ramo, Marta es_ES
dc.contributor.author Benavent Giménez, Aina es_ES
dc.date.accessioned 2011-09-09T12:19:51Z
dc.date.available 2011-09-09T12:19:51Z
dc.date.created 2010
dc.date.issued 2011-09-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/11510
dc.description.abstract L'objectiu d'aquest treball ha sigut l'avaluació de l'efecte de l'aplicació de microones i un pretractament amb metabisulfit sòdic sobre la cinètica d'assecat i sobre alguns composts bioactius presents en l'albercoc, així com sobre les propietats mecàniques i el color. Les corbes d'assecat obtingudes s'han descrit adequadament mitjançant relacions semiempiriques. L'aplicació de microones, combinada o no amb assecat convectiu, va suposar una reducció del 83% del temps de procés, un menor descens del contingut d'àcid ascòrbic, carotenoides i de l'activitat antioxidant, i un major augment dels fenols totals. El pretractament amb metabisulfit de sodi no va afectar o va augmentar la quantitat dels composts bioactius analitzats. D'altra banda, l'aplicació de microones i el pretractament amb metabisulfit sòdic pareixen permetre obtindre productes d'estructura més gomosa, característica de l'orellana d'albercoc, i un color més pròxim al de la fruita fresca. Per tant, l'ús d'energia microones combinada amb aire calent, després del pretractament amb metabisulfit sòdic, pot suposar una millora del procés industrial d'obtenció d'orellanes quant a la reducció del temps d'assecat i a l'obtenció d'orellanes amb un major contingut de composts bioactius, i millors propietats mecàniques i color. es_ES
dc.format.extent 24 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Orellana d'albercoc es_ES
dc.subject Cinètica d'assecat es_ES
dc.subject Microones es_ES
dc.subject Compostos bioactius es_ES
dc.subject Propietats mecàniques es_ES
dc.subject Orejón de albaricoque es_ES
dc.subject Microondas es_ES
dc.subject Cinética de secado es_ES
dc.subject Compuestos bioactivos es_ES
dc.subject Propiedades mecánicas es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DE ALIMENTOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos-Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Dels Aliments es_ES
dc.title Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Benavent Giménez, A. (2010). Anàlisi del tractament d'assecat utilitzat en l'obtenció d'orellanes sobre els fitoquímics de l'albercoc. http://hdl.handle.net/10251/11510 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record