- -

Proyecto básico de red de abastecimiento en la urbanización Residencial els Tarongers en Albalat dels Tarongers (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto básico de red de abastecimiento en la urbanización Residencial els Tarongers en Albalat dels Tarongers (Valencia)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferrer Polo, José es_ES
dc.contributor.advisor Aguado García, Daniel es_ES
dc.contributor.author Pérez Furió, Pablo es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.32492330248112467; north=39.708267479004505; name=Calle 1, 21, 46591 Albalat dels Tarongers, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-02-04T16:29:15Z
dc.date.available 2019-02-04T16:29:15Z
dc.date.created 2018-12-18
dc.date.issued 2019-02-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/116391
dc.description.abstract [EN] Aquest Treball Final de Grau és un projecte bàsic d'una xarxa d'abastament d'aigua potable. Es tracta de la definició, justificació i valoració d'una xarxa d'abastament única i mixta a Albalat dels Tarongers (València). En el projecte bàsic, es mostren i expliquen els càlculs hidràulics, càlculs mecànics, pla d'obra i una valoració econòmica del projecte bàsic. es_ES
dc.description.abstract [CAT] Aquest Treball Final de Grau és un projecte bàsic d'una xarxa d'abastament d'aigua potable. Es tracta de la definició, justificació i valoració d'una xarxa d'abastament única i mixta a Albalat dels Tarongers (València). En el projecte bàsic, es mostren i expliquen els càlculs hidràulics, càlculs mecànics, pla d'obra i una valoració econòmica del projecte bàsic. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este Trabajo Final de Grado es un proyecto básico de una red de abastecimiento de agua potable. Se trata de la definición, justificación y valoración de una red de abastecimiento única y mixta en Albalat dels Tarongers (Valencia). En el proyecto básico, se muestran y explican los cálculos hidráulicos, cálculos mecánicos, plan de obra y una valoración económica del proyecto básico. es_ES
dc.format.extent 12 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Supplying es_ES
dc.subject Network es_ES
dc.subject Pipes es_ES
dc.subject Proveïment es_ES
dc.subject Xarxa es_ES
dc.subject Canonades es_ES
dc.subject Abastecimiento es_ES
dc.subject Red es_ES
dc.subject Tuberías es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA DEL MEDIO AMBIENTE es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto básico de red de abastecimiento en la urbanización Residencial els Tarongers en Albalat dels Tarongers (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez Furió, P. (2018). Proyecto básico de red de abastecimiento en la urbanización Residencial els Tarongers en Albalat dels Tarongers (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/116391 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record