- -

Portal web per a la gestió d'activitats d'un grup de recerca

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Portal web per a la gestió d'activitats d'un grup de recerca

Show full item record

Mascarell Català, F. (2009). Portal web per a la gestió d'activitats d'un grup de recerca. http://hdl.handle.net/10251/116646

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/116646

Files in this item

Item Metadata

Title: Portal web per a la gestió d'activitats d'un grup de recerca
Author:
Director(s): Estruch Fuster, Vicente Domingo Bataller Mascarell, Jordi
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-09-11
Issued date:
Abstract:
Els grups d'investigació cada vegada necessiten més eines que permeten reaprofitar la feina realitzada per alguns membres per tal que aquesta no s'haja de repetir i els altres se'n puguen beneficiar, estalviant temps. Una ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record