- -

Creació d’una empresa de disseny gràfic per a ocasions especials

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d’una empresa de disseny gràfic per a ocasions especials

Show full item record

Vidal Puchades, N. (2009). Creació d’una empresa de disseny gràfic per a ocasions especials. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/116647

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/116647

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d’una empresa de disseny gràfic per a ocasions especials
Author: Vidal Puchades, Neus
Director(s): Magal Royo, Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2009-09-16
Issued date:
Abstract:
En el present TFC he intentat plasmar el procés de creació d’una empresa dedicada al disseny gràfic, concretament a aquell que es dedica a esdeveniments i ocasions especials, començant des de zero.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record