- -

Estudi dels recursos turístics de la ciutat de Canals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi dels recursos turístics de la ciutat de Canals

Show full item record

Casanova Sancho, M. (2011). Estudi dels recursos turístics de la ciutat de Canals. http://hdl.handle.net/10251/11700

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11700

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi dels recursos turístics de la ciutat de Canals
Author: Casanova Sancho, María
Director(s): Ramón Fernández, Francisca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-09-01
Issued date:
Abstract:
Amb la realització d'aquest treball el que s'intentarà es donar a conèixer els atractius que hi ha a la població de Canals com a lloc turístic mitjançant la promoció. S'investigaran els seus atractius històrics, religiosos, ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record