- -

Realització del programa de ràdio "Les veus de l'art" per a UPV Ràdio

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Realització del programa de ràdio "Les veus de l'art" per a UPV Ràdio

Show full item record

Fuster Jordá, MI. (2011). Realització del programa de ràdio "Les veus de l'art" per a UPV Ràdio. http://hdl.handle.net/10251/11706

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11706

Files in this item

Item Metadata

Title: Realització del programa de ràdio "Les veus de l'art" per a UPV Ràdio
Author: Fuster Jordá, María Isabel
Director(s): Sanchis Rico, Juan Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-07-29
Issued date:
Abstract:
Aquest PFC consisteix a realitzar un programa radiofònic per a la ràdio de la Universitat Politècnica de València, mitjançant un espai de contingut cultural dirigit a la comunitat universitària, però també altres possibles ...[+]
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record