- -

Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Torres Díaz, M. (2018). Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/118899

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/118899

Files in this item

Item Metadata

Title: Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Torres Díaz, M.Concepción
Issued date:
Abstract:
La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de ...[+]
Subjects: Docencia universitaria , Perspectiva de género , Derecho , Criminología
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05886-0
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record