- -

Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Torres Díaz, M.Concepción es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-03T09:46:13Z
dc.date.available 2019-04-03T09:46:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-84-09-05886-0
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/118899
dc.description.abstract La ceguesa al gènere en l’àmbit del dret i la criminologia fa necessària la implementació de la perspectiva de gènere en els estudis universitaris d’aquestes disciplines, tant en el vessant docent i de transferència de coneixement com en el de la recerca. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per redibuixar els esquemes mentals i simbòlics del pensament jurídic que tradicionalment s’han articulat sota premisses, esbiaixades quant al gènere, de neutralitat, objectivitat i imparcialitat es_ES
dc.format.extent 72 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Xarxa Vives d'Universitats es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Docencia universitaria es_ES
dc.subject Perspectiva de género es_ES
dc.subject Derecho es_ES
dc.subject Criminología es_ES
dc.title Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Torres Díaz, M. (2018). Dret i criminología: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/118899 es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record