- -

Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Rifà Valls, M. (2018). Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/118901

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/118901

Files in this item

Item Metadata

Title: Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Rifà Valls, Montserrat
Issued date:
Abstract:
La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Educació i Pedagogia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per aprendre a interpretar les implicacions ...[+]
Subjects: Docencia universitaria , Perspectiva de género , Educación , Pedagogía
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05887-7
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record