- -

Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Rifà Valls, Montserrat es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-03T09:58:11Z
dc.date.available 2019-04-03T09:58:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-84-09-05887-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/118901
dc.description.abstract La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Educació i Pedagogia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per aprendre a interpretar les implicacions del sistema sexe-gènere en educació i incloure la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca. es_ES
dc.format.extent 52 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Xarxa Vives d'Universitats es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Docencia universitaria es_ES
dc.subject Perspectiva de género es_ES
dc.subject Educación es_ES
dc.subject Pedagogía es_ES
dc.title Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Rifà Valls, M. (2018). Educació i Pedagogia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/118901 es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record