- -

Filosofia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Filosofia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Reverter-Bañón, S. (2018). Filosofia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d’Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119075

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119075

Files in this item

Item Metadata

Title: Filosofia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Reverter-Bañón, Sonia
Issued date:
Abstract:
En el camp de la reflexió filosòfica la concepció patriarcal de l’ésser humà ha implicat una visió esbiaixada d’allò que som com humans, del què és la realitat i el coneixement. La Guia per a una docència universitària ...[+]
Subjects: Perspectiva de Género , Docencia universitaria , Filosofía
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05889-1
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record