- -

Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Bosch Fiol, E.; Mantero Heredia, S. (2018). Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119086

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119086

Files in this item

Item Metadata

Title: Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Bosch Fiol, Esperanza Mantero Heredia, Salud
Issued date:
Abstract:
Els estudis tradicionals en l’àmbit de la psicologia han contemplat mostres amb poca representació de dones, fet que ha provocat una generalització esbiaixada dels resultats obtinguts al conjunt de la població. De fet, ...[+]
Subjects: Psicologia , Perspectiva de Género , Docencia universitaria
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05895-2
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record