- -

Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Bosch Fiol, Esperanza es_ES
dc.contributor.author Mantero Heredia, Salud es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-08T07:32:19Z
dc.date.available 2019-04-08T07:32:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-84-09-05895-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/119086
dc.description.abstract Els estudis tradicionals en l’àmbit de la psicologia han contemplat mostres amb poca representació de dones, fet que ha provocat una generalització esbiaixada dels resultats obtinguts al conjunt de la població. De fet, aquest biaix de gènere s’ha emprat al llarg dels anys per justificar la inferioritat de les dones. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Psicologia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta que permeten comprendre la complexitat social, cultural i política del món actual. es_ES
dc.format.extent 36 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Xarxa Vives d'Universitats es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Psicologia es_ES
dc.subject Perspectiva de Género es_ES
dc.subject Docencia universitaria es_ES
dc.title Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bosch Fiol, E.; Mantero Heredia, S. (2018). Psicologia: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119086 es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record