- -

Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Ortiz Monera, RM.; Morero Beltrán, AM. (2018). Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119087

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119087

Files in this item

Item Metadata

Title: Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Ortiz Monera, Rosa M. Morero Beltrán, Anna M.
Issued date:
Abstract:
La sociologia ha construït una cosmovisió del món en masculí que comporta una interpretació esbiaixada de la realitat social. Per la seua banda, l’economia tradicional ha invisibilitzat la dependència que té l’esfera ...[+]
Subjects: Sociología , Economía , Ciencia Política
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05896-9
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record