- -

Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Ortiz Monera, Rosa M. es_ES
dc.contributor.author Morero Beltrán, Anna M. es_ES
dc.date.accessioned 2019-04-08T07:32:31Z
dc.date.available 2019-04-08T07:32:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.isbn 978-84-09-05896-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/119087
dc.description.abstract La sociologia ha construït una cosmovisió del món en masculí que comporta una interpretació esbiaixada de la realitat social. Per la seua banda, l’economia tradicional ha invisibilitzat la dependència que té l’esfera mercantil de l’esfera domèstica. I en l’àmbit de les ciències polítiques, trobem també molts biaixos de gènere en conceptes bàsics com els de justícia, igualtat o ciutadania. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Sociologia, Economia i Ciència Política ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per contribuir a una major igualtat entre dones i homes en l’àmbit de la docència, la transferència de coneixement i la recerca en aquestes disciplines. es_ES
dc.format.extent 88 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Xarxa Vives d'Universitats es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa) es_ES
dc.subject Sociología es_ES
dc.subject Economía es_ES
dc.subject Ciencia Política es_ES
dc.title Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ortiz Monera, RM.; Morero Beltrán, AM. (2018). Sociologia, economia i ciència política: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119087 es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/ es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record