- -

Avaluació de l'estat de conservació de l'endemisme ibèric Narcissus perezlarae Font Quer a la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Avaluació de l'estat de conservació de l'endemisme ibèric Narcissus perezlarae Font Quer a la Comunitat Valenciana

Show full item record

Sirerol Arabí, J. (2011). Avaluació de l'estat de conservació de l'endemisme ibèric Narcissus perezlarae Font Quer a la Comunitat Valenciana. http://hdl.handle.net/10251/12298

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/12298

Files in this item

Item Metadata

Title: Avaluació de l'estat de conservació de l'endemisme ibèric Narcissus perezlarae Font Quer a la Comunitat Valenciana
Author:
Director(s): Mayoral García-Berlanga, Olga
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-09-14
Issued date:
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record