- -

Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic

Show full item record

Lucena Cascant, A. (2019). Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic. http://hdl.handle.net/10251/125342

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/125342

Files in this item

Item Metadata

Title: Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic
Author: Lucena Cascant, Arnau
Director(s): Ramiro Zafra, Pedro José
Read date / Event date:
2019-06-25
Issued date:
Abstract:
[CA] A aquest document es du a terme un estudi del marc que envolta a l'auditoria informàtica de sistemes de la informació i a la pròpia seguretat de la informació. L'estudi de l'àmbit es realitza des ...[+]


[EN] This document carries out a study of the framework for the Information Technology audit of information systems and the security of information. The study of the environment is done from three different points: addressing ...[+]
Subjects: Auditoria , Informació , Ciberseguretat , Certificació , Hacking ètic , Audit , Information , Cybersecurity , Certification , Ethical hacking
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record