- -

Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ramiro Zafra, Pedro José es_ES
dc.contributor.author Lucena Cascant, Arnau es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-09T16:00:00Z
dc.date.available 2019-09-09T16:00:00Z
dc.date.created 2019-06-25
dc.date.issued 2019-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/125342
dc.description.abstract [CA] A aquest document es du a terme un estudi del marc que envolta a l'auditoria informàtica de sistemes de la informació i a la pròpia seguretat de la informació. L'estudi de l'àmbit es realitza des de tres punts diferents: abordant la normativa i certificacions relacionades, un estudi dels conceptes teòrics i per finalitzar des d'un punt pràctic, amb la simulació de part d'una auditoria exposant així els elements vistos prèviament als altres punts. Tot açò amb l'objectiu de valorar i conscienciar de la necessitat protegir un recurs tan valuós com és la informació es_ES
dc.description.abstract [EN] This document carries out a study of the framework for the Information Technology audit of information systems and the security of information. The study of the environment is done from three different points: addressing the related regulations and certifications, a study of the theoretical concepts and lastly from a practical point, which is viewed through the simulation of a partial audit, exposing the elements previously seen. All this process is done in order to evaluate and aware the need of protection for a valuable resource as it is the information. es_ES
dc.format.extent 117 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Auditoria es_ES
dc.subject Informació es_ES
dc.subject Ciberseguretat es_ES
dc.subject Certificació es_ES
dc.subject Hacking ètic es_ES
dc.subject Audit es_ES
dc.subject Information es_ES
dc.subject Cybersecurity es_ES
dc.subject Certification es_ES
dc.subject Ethical hacking es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Lucena Cascant, A. (2019). Marc de l’auditoria informàtica de SI i la seguretat de la informació: estudi normatiu, teòric i pràctic. http://hdl.handle.net/10251/125342 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\111204 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record