- -

Analisis de l'impacte acústic de vies de transport a Montcada i Reixac i proposta de mesures mitigadores

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Analisis de l'impacte acústic de vies de transport a Montcada i Reixac i proposta de mesures mitigadores

Show full item record

Vicente Ballesteros, Á. (2019). Analisis de l'impacte acústic de vies de transport a Montcada i Reixac i proposta de mesures mitigadores. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/126005

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126005

Files in this item

Item Metadata

Title: Analisis de l'impacte acústic de vies de transport a Montcada i Reixac i proposta de mesures mitigadores
Author: Vicente Ballesteros, Álvaro
Director(s): Martínez Mora, Juan Antonio Diego Tortosa, Dídac
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada
Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2019-07-23
Issued date:
Abstract:
[ES] Montcada i Reixac és un municipi de la comarca del Vallés Occidental on conflueixen diverses vies de trànsit rodat i ferroviari per la seva proximitat a la capital barcelonina. Aquest projecte estudia l'afectació ...[+]


[EN] Montcada i Reixac is a municipality in the Vallès Occidental region where several roads and railroad traffic are joined due to its proximity to the capital of Barcelona. This project studies the sound affection of ...[+]
Subjects: Trànsit ferroviari , Trànsit rodat , Contaminació acústica , Mitigació , Simulació , Montcada i Reixac , Noise , Mitigation , Simulation , Road noise , Railroad , Rail traffic , Environmental acoustic pollution
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería Acústica-Màster Universitari en Enginyeria Acústica
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record