- -

El arte de vanguardia en la educación primaria

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El arte de vanguardia en la educación primaria

Show full item record

Raga Ferrer, L. (2019). El arte de vanguardia en la educación primaria. http://hdl.handle.net/10251/126695

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126695

Files in this item

Item Metadata

Title: El arte de vanguardia en la educación primaria
Author: Raga Ferrer, Laura
Director(s): Cucala Félix, Antonio García Félix, Vicenta Eloína
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Arte y Entorno - Centre d'Investigació Art i Entorn
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2019-09-09
Issued date:
Abstract:
[EN] This work aims to offer a programming for the artistic education subject in the sixth grade of primary. In order to execute this task, it is necessary to analyse the deficiencies of the primary school activities and ...[+]


Aquest treball pretén oferir una programació per a l¿assignatura d¿Educació Artística: Plàstica en el curs de sisè de primària. D¿aquesta manera i dins d¿uns paràmetres i un marc legislatiu ja establert per la pròpia llei ...[+]
Subjects: Programació , educació artística , plàstica , primària , ensenyament-aprenentatge , unitats didàctiques , art. , Programming , artistic education , plastic arts , primary , teaching-learning , didactic units
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record