- -

Diseño de un elemento de almacenaje plegable

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño de un elemento de almacenaje plegable

Show full item record

Blay Llorca, M. (2019). Diseño de un elemento de almacenaje plegable. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/126968

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126968

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseño de un elemento de almacenaje plegable
Author: Blay Llorca, María
Director(s): March Leuba, María Elisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2019-09-12
Issued date:
Abstract:
[ES] El projecte té com a objectiu el disseny d'un moble de magatzem per a l'hàbitat. La proposta se centra, en el cas específic del mobiliari nòmada, dirigint-se cap a un usuari que requereix tanta funcionalitat i comoditat ...[+]
Subjects: Diseño para el hábitat , Estanterías plegables , Nómada
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record