- -

Diseño de un elemento de almacenaje plegable

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Diseño de un elemento de almacenaje plegable

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor March Leuba, María Elisa es_ES
dc.contributor.author Blay Llorca, María es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-02T09:37:17Z
dc.date.available 2019-10-02T09:37:17Z
dc.date.created 2019-09-12
dc.date.issued 2019-10-02 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/126968
dc.description.abstract [ES] El projecte té com a objectiu el disseny d'un moble de magatzem per a l'hàbitat. La proposta se centra, en el cas específic del mobiliari nòmada, dirigint-se cap a un usuari que requereix tanta funcionalitat i comoditat per l'ús del producte, com per exemple en el transport d'este mateix d'un habitatge a altre. La idea sorgeix en poder observar que les persones nòmades del meu voltant no tenen un lloc el qual cridar la seua llar, per tant, volia aconseguir per mitjà del disseny un producte, cobria les seues necessitats, fora d'una estètica no fixa i que fóra fàcil de traslladar. D'esta manera s'aconseguix una sensació de continuïtat i familiar, gràcies al fet que sempre va amb tu. D'altra banda, en pensar en les necessitats d'este, com he dit anteriorment, un gran exemple era la fàcil mobilitat d'un lloc a un altre, però este tipus de persones, no solen tindre pressupost per contractar un camió o una furgoneta per esta tasca, sol ser utilitzat el cotxe turista particular. D'ací va sorgir la primera idea que fóra plegable i modular. Com a primera feina, es va fer un estudi de mercat sobre dels mobiliaris ja existents. D'esta manera poder observar les vacants, les necessitats que principalment se centraven a cobrir, els materials, els usuaris, els preus... i tot el referent del públic i del mercat ja existent. Seguidament, s'ha de realitzar una recerca de les necessitats i preferències de l'usuari, ja que és una de les parts més importants per poder realitzar un producte útil i còmode per a ells. Per poder realitzar-ho, primer, a diferents persones de diferents entorns una sèrie de preguntes per poder extrauré d'aquí tota la informació. Una vega obtinguda tota la primera informació necessària ens dediquem a la primera fase d'esbossos, d'on sorgiran les primeres idees. es_ES
dc.format.extent 129 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Diseño para el hábitat es_ES
dc.subject Estanterías plegables es_ES
dc.subject Nómada es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es_ES
dc.title Diseño de un elemento de almacenaje plegable es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Blay Llorca, M. (2019). Diseño de un elemento de almacenaje plegable. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/126968 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\110061 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record