- -

El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors

Show full item record

Puig Guerrero, M. (2019). El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors. http://hdl.handle.net/10251/128059

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/128059

Files in this item

Item Metadata

Title: El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors
Secondary Title: El mercado del aseguramiento de información no financera en España: análisis de las capacidades de los verificadores
Author: Puig Guerrero, Mireia
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2019-09-25
Issued date:
Abstract:
[CA] Actualment, les grans empreses es veuen obligades a emetre un informe d'auditoria sobre els estats comptables. No obstant això, la informació no financera és cada vegada més important. En aquest treball identificarem ...[+]


[EN] Nowadays, large companies are forced to issue an Audit Report about the accounting statements. Nevertheless, non-financial information is becoming increasingly important. In this work we will identify which companies ...[+]
Subjects: Spain , Skills , Non-financial information , Assurance , Capacitats , Espanya , Verificació de l´informació , Estats comptables , Informació no financera
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record