- -

El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Seguí Mas, Elíes es_ES
dc.contributor.author Puig Guerrero, Mireia es_ES
dc.coverage.spatial east=-3.7492200000000366; north=40.46366700000001; name=Paseo del Marqués de Monistrol, 28023 Madrid, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-11T10:49:39Z
dc.date.available 2019-10-11T10:49:39Z
dc.date.created 2019-09-25
dc.date.issued 2019-10-11 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/128059
dc.description.abstract [CA] Actualment, les grans empreses es veuen obligades a emetre un informe d'auditoria sobre els estats comptables. No obstant això, la informació no financera és cada vegada més important. En aquest treball identificarem quines empreses estan verificant la informació no financera actualment i quins estàndards són els més utilitzats. Els professionals que segueixen aquests estàndards no necessiten legalment cap educació o formació específica, a diferència dels auditors financers que necessiten complir uns requisits. En aquest Treball Fi de Grau investigarem quins requisits haurien de tenir els assegurats de la informació no financera empresarial. es_ES
dc.description.abstract [EN] Nowadays, large companies are forced to issue an Audit Report about the accounting statements. Nevertheless, non-financial information is becoming increasingly important. In this work we will identify which companies are verifying non-financial information currently and which standards are the most commonly used. Professionals who follow these standards do not legally need any specific education or training, unlike financial auditors who need to reach some requirements. In this final project, we will investigate what requirements should have the assurors of business non-financial information. es_ES
dc.format.extent 92 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Spain es_ES
dc.subject Skills es_ES
dc.subject Non-financial information es_ES
dc.subject Assurance es_ES
dc.subject Capacitats es_ES
dc.subject Espanya es_ES
dc.subject Verificació de l´informació es_ES
dc.subject Estats comptables es_ES
dc.subject Informació no financera es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors es_ES
dc.title.alternative El mercado del aseguramiento de información no financera en España: análisis de las capacidades de los verificadores es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Puig Guerrero, M. (2019). El mercat de l’assegurament d’informació no financera a Espanya: anàlisi de les capacitats dels verificadors. http://hdl.handle.net/10251/128059 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\107657 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record