- -

Accions per a la posada en valor del patrimoni defensiu de Morella: Passeig interpretatiu per les muralles

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Accions per a la posada en valor del patrimoni defensiu de Morella: Passeig interpretatiu per les muralles

Show full item record

Portela I Valls, S. (2019). Accions per a la posada en valor del patrimoni defensiu de Morella: Passeig interpretatiu per les muralles. http://hdl.handle.net/10251/128253

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/128253

Files in this item

Item Metadata

Title: Accions per a la posada en valor del patrimoni defensiu de Morella: Passeig interpretatiu per les muralles
Author: Portela I Valls, Sara
Director(s): Muñoz Cosme, Gaspar
Read date / Event date:
2019-09-16
Issued date:
Abstract:
[ES] Morella és un arquetipus de ciutat medieval que alberga una extraordinària quantitat d'elements patrimonials, protegits per un recinte emmurallat i coronats per un imponent castell. D'aquesta manera, el caràcter de ...[+]


[EN] Morella is an archetype of a medieval city that is home to an extraordinary amount of heritage elements protected by a walled enclosure and crowned by an imposing castle. In this way, Morella's character is highly ...[+]
Subjects: Morella , Muralles , Passeig Interpretatiu , Patrimoni Defensiu , Posada en Valor , City Walls , Interpretive Walkway , Defensive Heritage , Enhance , Medieval Architecture , Murallas , Paseos interpretativos , Patrimonio defensivo , Puesta en valor , Arquitectura medieval
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico-Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record