- -

Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología

Show full item record

Cerveró Bosch, C. (2019). Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología. http://hdl.handle.net/10251/129162

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129162

Files in this item

Item Metadata

Title: Influencia de la temperatura durante el procesamiento y análisis seminal humano sobre los parámetros de calidad espermática relativos al estado del ADN y la morfología
Author: Cerveró Bosch, Clara
Director(s): López Gresa, María Pilar Soler Vazquez, Carles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia
Read date / Event date:
2019-07-24
Issued date:
Abstract:
[ES] La reproducció assistida és una pràctica mèdica de gran valor per a la societat actual ja que permet fer front als problemes de fertilitat i als distints models familiars. Existeixen diverses tècniques de reproducció ...[+]


[EN] Assisted reproduction is a valuable medical procedure in today¿s society since it enables us to deal with fertility problems and the different family models. There are various assisted reproduction techniques to suit ...[+]
Subjects: Temperatura , Semen , Seminograma , Espermatozoide , ADN , Paràmetres de qualitat espermática , Humà , Processament , Morfometria , Estandardització , Semen sample , Temperature , Seminogram , Spermatozoa , DNA , Sperm-quality parameters , Human , Sample processing , Morphometry , Standardization
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Biotecnología Biomédica-Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record