- -

Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311)

Show full item record

Castillo Sainz, J. (2011). Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311). Revista de la Safor. 3(3):185-190. http://hdl.handle.net/10251/129302

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129302

Files in this item

Item Metadata

Title: Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311)
Author: Castillo Sainz, Jaume
Issued date:
Abstract:
En relació amb l’article sobre Jaume II i la vila de Gandia, us presente un dels documents més significatius que he emprat en la seua elaboració. Es tracta de la concessió d’un privilegi de Jaume II a la vila de Gandia, ...[+]
Subjects: Jaume II , Gandia , Historia medieval
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de la Safor. (issn: 1889-5735 ) (eissn: 2697-0236 )
Publisher:
Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
Type: Artículo

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record