- -

Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Castillo Sainz, Jaume es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-23T06:31:51Z
dc.date.available 2019-10-23T06:31:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 1889-5735
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/129302
dc.description.abstract En relació amb l’article sobre Jaume II i la vila de Gandia, us presente un dels documents més significatius que he emprat en la seua elaboració. Es tracta de la concessió d’un privilegi de Jaume II a la vila de Gandia, l’any 1311, per a la celebració d’una fira anual el mes de setembre, concretament el dia de Sant Miquel i els quinze dies següents. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell es_ES
dc.relation.ispartof Revista de la Safor es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Jaume II es_ES
dc.subject Gandia es_ES
dc.subject Historia medieval es_ES
dc.subject.classification HISTORIA MEDIEVAL es_ES
dc.title Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311) es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Castillo Sainz, J. (2011). Un document per a la història de Gandia: la concessió del Privilegi per a celebrar Fira anual per Jaume II (1311). Revista de la Safor. 3(3):185-190. http://hdl.handle.net/10251/129302 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 185 es_ES
dc.description.upvformatpfin 190 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 3 es_ES
dc.description.issue 3 es_ES
dc.identifier.eissn 2697-0236


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record