- -

Les riberes del Serpis. Gestió de l'aigua per a la seua conservació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Les riberes del Serpis. Gestió de l'aigua per a la seua conservació

Show full item record

Garófano Gómez, V.; Martínez Capel, F.; Delgado Artes, R. (2019). Les riberes del Serpis. Gestió de l'aigua per a la seua conservació. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/129317

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129317

Files in this item

Item Metadata

Title: Les riberes del Serpis. Gestió de l'aigua per a la seua conservació
Author:
Issued date:
Abstract:
En el llibre es fa un diagnóstic ecològic de les riberes, s'analitzen l'evolució històrica dels cabals circulants i la influència d'aquestos sobre les comunitats vegetals de ribera, i s'apunten una sèrie d'actuacions per ...[+]
Subjects: Ribera fluvial , Medi ambient , Serpis
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
ISBN: 978-84-96839-18-2
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record