- -

CEIC. Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

CEIC. Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell

 
 

El Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell és un Organisme Autònom de l'Ajuntament de Gandia que va nàixer el 1984 amb la funció de promoure estudis i investigacions científiques d'interés per a la comarca de la Safor, així com també ser un espai de reflexió al servei de la societat..

Les investigacions promogudes han aprofundit en el fet que la modernització social, la competitivitat empresarial, les xarxes viàries, la gestió dels recursos hídrics o l'edificabilitat s'han de realitzar amb criteris de sostenibilitat, per tal de preservar el futur. En aquesta línia, s'han formulat propostes territorials i socioeconòmiques, com la de les Comarques Centrals Valencianes, que han obtingut un ampli ressò i ajuden a repensar el País.

La promoció de la cultura i de la investigació s'ha materialitzat en projectes de diversos formats, com ara l'editorial, que suma una grandíssima producció en quantitat, que ha mantingut un elevat nivell de qualitat, amb temàtiques que han explorat molts àmbits del saber. La col·lecció senyera del CEIC, la Col·lecció Alfons el Vell, suma a data de hui 75 números i la Col·lecció Quaderns Comarcals, la segona en importància, arriba als 26. Audiovisuals, llibres fora de col·lecció, guies turístiques, revistes, mapes temàtics, publicacions digitals, coedicions... completen un catàleg que abasta àmbits de saber diversos, als que constantment s'han estat incorporant noves temàtiques i investigadors..

Recent Submissions

View more