- -

Alguns documents i cartes privades que van pertanyer al segon duc de Gandia en Joan de Borja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Alguns documents i cartes privades que van pertanyer al segon duc de Gandia en Joan de Borja

Show full item record

Sanchis Sivera, J. (2001). Alguns documents i cartes privades que van pertanyer al segon duc de Gandia en Joan de Borja. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/137154

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/137154

Files in this item

Item Metadata

Title: Alguns documents i cartes privades que van pertanyer al segon duc de Gandia en Joan de Borja
Author: Sanchis Sivera, Josep
Issued date:
Abstract:
Les cartes d’Alexandre VI que es reuneixen en aquest llibre —a més de permetre’ns l’acostament a l’últim moment esplendorós de la literatura epistolar en la nostra llengua— ens desvelen dues qüestions fonamentals: per una ...[+]
Subjects: Joan de Borja,
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
ISBN: 8486927501
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Series: 35; Quaderns Comarcals
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record