- -

Síntesi de polímers amb i sense empremta molecular per a l'extracció en fase sòlida de l'herbicida diclofop-metil

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Síntesi de polímers amb i sense empremta molecular per a l'extracció en fase sòlida de l'herbicida diclofop-metil

Show full item record

Prima Margiotta, N. (2019). Síntesi de polímers amb i sense empremta molecular per a l'extracció en fase sòlida de l'herbicida diclofop-metil. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/129438

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129438

Files in this item

Item Metadata

Title: Síntesi de polímers amb i sense empremta molecular per a l'extracció en fase sòlida de l'herbicida diclofop-metil
Author: Prima Margiotta, Natalia
Director(s): Torres Cartas, Sagrario Meseguer Lloret, Susana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2019-09-26
Issued date:
Abstract:
[CA] L’anàlisi de contaminants ambientals en aigua és complex a causa de la baixa concentració dels contaminants i la gran varietat de compostos presents en les mostres. Per aquests motius, en l’anàlisi d'herbicides en ...[+]


[EN] Analysis of environmental pollutants in water is complex due to the low concentration of contaminants and the great variety of compounds present in the real samples. For these reasons, in the analysis of herbicides ...[+]
Subjects: Polímer d'empremta molecular (MIP) , Diclofop metil , Extracció en fase sòlida , Preconcentració , Cromatografia , Molecular Imprinted Polymer (MIP) , Diclofop methyl , Solid phase extraction , Preconcentration , Chromatography
Copyrigths: Reconocimiento - Sin obra derivada (by-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record